Gevelstenen route

Jekerkwartier

De gevelstenenroute Jekerkwartier bestaat uit 59 gevelstenen. Klik niet in het kaartje voor meer informatie over de gevelstenen maar gebruik hiervoor de instructies verderop op deze pagina onder het kaartje en begin bij 1.

S
Startpunt route
Cörversplein
Uw route start op het Vrijthof bij café In Den Ouden Vogelstruys. Om naar dit punt te navigeren kunt u gebruik maken van Google maps, u verlaat deze website. Zodra u het startpunt heeft bereikt komt u terug naar deze website en kunt u onderstaande route hervatten.
1
In den vogel struys
Vrijthof 15
Als u met uw rug naar de Vogel Struys staat, ziet u schuin links de twee volgende gevelstenen.
2
Habsburg wapen
Vrijthof 18
3
Provinciewapens
Vrijthof 17
Ga rechts de St. Jacobsstraat in. Het Mariabeeldje bevindt zich links.
4
Maria Sterre der zee
Sint Jacobstraat1
Ga rechts de Papenstraat in. De wapensteen zit verderop links en wat hoger.
5
Wapen Aegidius Lambrecht
Papenstraat 13
De militaire wacht bevindt zich achter het plantsoen rechts. Vervolg uw route rechtdoor de Bouillonstraat in.
6
Militaire wacht over het gouvernement
Sint Servaasklooster 41
7
Wapensteen Baumhauer
Bouillonstraat 8-10
8
Hartsvanger
Bouillonstraat 14
9
17 In de drij leewerken 63
Bouillonstraat 11
Ga rechts aan het eind van de straat en ga de Tongersestraat in. De eerste gevelsteen zit rechts.
10
De beer van Röell
Tongersestraat 2
Aan de overzijde van de straat bevinden zich twee gevelstenen en daarna volgen vijf gevelstenen aan de rechterzijde.
11
In de Galleye
Tongersestraat 3
12
Christus voor Herodes
Tongersestraat 11
13
Wapen Creusen
Tongersestraat 10
14
In den raef
Tongersestraat16
15
Gedenksteen 3e Minderbroedersklooster
Tongersestraat 28
16
Wit schaap
Tongersestraat 52
17
In het hemelrick 1608
Tongersestraat 60
Steek de straat over en loop terug de Kakenberg in.
18
Koetspoort huis de Vilain XIIII
Tongersestraat 53
19
Gekroond kruis 1748
Tongersestraat 37
Daarna gaat u rechtsaf het Academieplein op. De wapensteen zit links.
20
Wapensteen Claude 't Serclaes de Tilly
Academieplein
Er volgt nu een korte wandeling over de stadswal naar de volgende gevelsteen. U gaat aan het eind van het Academieplein rechts de treden af en loopt naar rechts. Bij het Conservatorium gaat u meteen na het bruggetje rechts (stadswandeling). U loopt links langs de witte molen de treden op. U bent nu op de stadswal. Ga naar links en loop tot het einde door en ga via de treden naar beneden. Ga vervolgens door het poortje in de stadswal en kijk terug om de volgende gevelsteen te zien.
21
Zwijnenjacht
Zwingelput
Ga door het poortje weer terug en rechtdoor de Zwingelput in. De volgende gevelsteen bevindt zich meteen links.
22
Chronogram juridische faculteit
Zwingelput 4
Ga rechtsaf de Grote Looiersstraat in. Er zitten hier drie gevelstenen rechts.
23
Sint Martinus
Grote Looiersstraat 27
24
Chronogram
Grote Looiersstraat 19
25
Armenhuis
Grote Looiersstraat 17
Loop de Grote Looiersstraat verder door. Steek schuin over naar links en aan het eind van de straat om de hoek bevindt zich de volgende gevelsteen.
26
Hertogsmolen
Grote Looiersstraat 4
keer terug naar de Grote Looiersstraat. In het talud hoek Kleine Looiersstraat ligt de volgende gevelsteen. Ga daarna de Kleine Looiersstraat in. De eerste gevelsteen bevindt zich links en de twee daaropvolgende rechts.
27
Gedenksteen Aldemolen
Grote Looiersstraat
28
Wapen Hupkens - van de Burg
Kleine Looiersstraat 7
29
Roos
Kleine Looiersstraat 10
30
R & W
Kleine Looiersstraat 16
Ga aan het einde van de straat links: Sint Pieterstraat. Hier bevinden zich acht gevelstenen en bijzondere gebouwen. Voornamelijk aan de linkerzijde en "In de Rooes" wat hoger. Alleen "In den ouden Swaen" en de Franciscanerkerk bevinden zich rechts.
31
In de ovde waegh
Sint Pieterstraat 48
32
Anno au bataux
Sint Pieterstraat 40
33
Merel met drie kraaien
Sint Pieterstraat 38
34
In den aouden swaen
Sint Pieterstraat 15
35
En de rooes
Sint Pieterstraat 34
36
In Sinte Peeter
Sint Pieterstraat 30
37
Waalse kerk
Sint Pieterstraat 6
38
Franciscanen- of Minderbroederskerk
Sint Pieterstraat 5
Iets verder rechts is de Stenenbrug. Ga die straat in. De eerste gevelsteen zit meteen links. Loop aan het eind links de Koestraat in. Op de hoek Stenenbrug en Koestraat bevindt zich rechts in de Ridderstraat gevelsteen 40. In de Koestraat bevindt zich de eerste gevelsteen direct rechts en de tweede verderop links.
39
Sint Martinus
Stenenbrug 12
40
De Bisschopsmolen
Stenenbrug 1
41
Huis de Ridder
Ridderstraat 2
42
Sint Christoffel
Koestraat 23
43
In de koye
Koestraat 4
Ga links de Cortenstraat in. Het Mariabeeldje bevindt zich meteen links. Aan het eind van de straat bevindt zich links de volgende gevelsteen, meteen om de hoek.
44
Maria van de goede duik
Koestraat 2
45
In den raef
Cortenstraat 11
Steek de straat over en ga rechtdoor de Witmakersstraat in. Alle gevelstenen bevinden zich links.
46
Collaudate trinitatem
Witmakersstraat 5
47
Kapoen
Witmakersstraat 9
48
Luipaard
Witmakersstraat 13
49
Skûtsje MMXV STUDIUM
Witmakersstraat 21
50
Kruis
Witmakersstraat 23
Ga aan het eind van de straat rechtsaf. Dit is de Kapoenstraat. Op de hoek met de Lenculenstraat bevindt zich de volgende gevelsteen (aan beide zijden van de hoek). Loop verder door de Kapoenstraat. De volgende drie gevelstenen bevinden zich links en de laatste rechts.
51
D gulde handt
Lenculenstraat 1
52
Halve maan
Kapoenstraat 22
53
In de witte roos
Kapoenstraat 20
54
Annatrits
Sint Jacobstraat 10
55
Poort van Oost
Kapoenstraat 3-5
Ga rechts de Lantaarnstraat in.
56
In het cruys
Lantaarnstraat 4
Steek over en ga rechtdoor de Heggenstraat in. De volgende gevelsteen bevindt zich links.
57
Bacchus
Heggenstraat 16
Ga aan het eind van de straat naar links en rechtdoor over het Amorsplein de Platielstraat in. De laatste twee gevelstenen bevinden zich rechts.
58
17 In de papegaey 66
Platielstraat 2
59
Driekoningen
Platielstraat 10
Einde van deze route
Vrijthof
Donateur worden?

Om de financiering van de lopende kosten nu en in de toekomst mogelijk te maken, kunt u ons steunen en zich aanmelden als donateur van onze stichting.

Steun ons