Back Button

Bij de uitbouw van de in 1976 officieel geopende universteit werden verschillende grote oude gebouwen in de stad door de RUL (nu UM) in gebruik genomen. Op en in een drietal daarvan is dat feit door Ruud Mestrom in een modern chronogram vastgelegd.

(NB. De tekst op de gevelstenen heeft betrekking op de faculteit of onderdeel, dat er in het stichtingsjaar werd gevestigd. De bestemming van de universiteitsgebouwen verandert echter regelmatig.)

In de vroegere Bonnefantenkerk kwam in 1980 de medische bibliotheek zoals op het chronogram in het interieur staat te lezen: ante haC bonI Infantes seV pII LIberI nVnC LIbrI MeDICI Laete serVantVr = Hier werden vroeger vrome kinderen beschermd; thans bewaart men er op gelukkige wijze medische boeken.
(NB. boni infantes = les bons enfants, waarvan de naam Bonnefanten is afgeleid).
2021: in gebruik als Studenten Service Centrum.

Het chronogram hangt naast de ingang binnen in de voormalige Bonnefantenkerk, dat onderdeel was van het klooster van de Sepulchrijnen ofwel de zusters van het Heilig Graf (Latijn: sepulchrum = graf). Die naam staat uitgebeeld boven in het fronton waarop de glorieuze verrijzenis van Christus te zien is en ook het chronogram uit 1709 boven de deur verwijst daarnaar.

ERIT SPVLCHRO DOMINI GLORIA
(Het graf des Heren zal glorie deelachtig worden)

In Maastricht stonden de zusters bekend als de  Bonnefanten.
Een bijnaam die afgeleid is van Les Bons Enfants, een erenaam voor de zusters die zich inzetten voor de zieken.

Het gebouw diende van 1626 tot 1796 als klooster van de Sepulchrijnen. Onder het Franse gezag werden alle kloosters opgeheven. Het stond eerst een paar jaar leeg, werd opslagplaats en vanaf 1816 als kazerne in gebruik genomen. In 1919 kwam daar een einde aan, omdat toen de bouw van de nieuwe Tapijnkazerne werd voltooid. Daarna werd het geruime tijd een soort "woonkazerne" voor wie elders een woning geweigerd werd of wie niet in staat geacht werd de elders gevraagde huurprijs op te brengen. In 1946 werd besloten het gehele complex te restaureren met als definitief doel de huisvesting van een museum. Van 1952 tot 1979 was hier het Bonnefantenmuseum gevestigd, dat aan het klooster zijn naam dankt en die meenam bij de verhuizing naar de overkant van de Maas,

Daarna waren er verschillende diensten van de universiteit.  

Wilt u een bijdrage leveren?

Heeft u aanvullende informatie over deze steen of een betere suggestie voor de vertaling? Deel deze met ons via onderstaand formulier. Wij zullen u bijdrage zorgvuldig beoordelen en u hiervan op de hoogte houden.

Velden gemarkeerd mer een (*) zijn verplicht
Bedankt voor uw bijdrage!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Donateur worden?

Om de financiering van de lopende kosten nu en in de toekomst mogelijk te maken, kunt u ons steunen en zich aanmelden als donateur van onze stichting.

Steun ons